Các bài viết cũ

Công thức lượng giác (Bản đẹp)

(GVHIEU) Tài liệu tổng hợp đầy đủ các công thức cần dùng cho quá trình học lượng giác. Ngoài ra tài liệu này cũng được trình bày khá cẩn thận do đó sẽ rất thuận lợi cho quá trình sử dụng của học sinh. Xem tiếp

Advertisements

Lý thuyết và các dạng bài tập lượng giác

Lý thuyết và các dạng bài tập lượng giác
Xem tiếp