Các bài viết cũ

Các dạng toán về GTLN, GTNN, tiệm cận và khảo sát hàm số

Đây là một trong ba chủ đề trong cuốn tài liệu về Hàm số ôn thi Đại học do thầy Trần Đình Cư biên soạn. Các dạng toán trong tài liệu này được phân chia rất rõ ràng. Những phương pháp giải các dạng toán được ghi chi tiết vô cùng dễ hiểu. Cùng với lượng bài tập mẫu và bài tập áp dụng từ dễ đến khó.  Xem tiếp

Advertisements

Các dạng toán về tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Các dạng toán về tính đơn điệu và cực trị của hàm số Xem tiếp