Các bài viết cũ

33 dạng câu hỏi phụ khảo sát hàm số

Dưới đây là 33 dạng câu hỏi phụ thường gặp nhất trong các bài tập về khảo sát hàm số. Tất cả các  dạng đều được nêu phương pháp giải một cách rõ ràng. Ngoài ra tài liệu này cũng đưa ra các bài tập áp dụng cho từng dạng để học sinh thực hành. Hi vọng nó sẽ giúp ích đực cho các bạn. Xem tiếp

Advertisements