Các bài viết cũ

Chuyên đề Amin – Axit Amin – Peptit

Chuyên đề này đi khai thác sâu vào các dạng toán liên quan đến Amin. Nhìn chung các bài tập trong tài liệu này tương đối hay và  mang tính chọn lọc cao. Các bạn học sinh có thể lấy đây làm tài liệu kèm thêm khi học chương này sẽ rất hiêu quả. Xem tiếp

Advertisements