Category Archives: Chuyên đề Hoá 12

2 bài toán KINH ĐIỂN của Hóa học

2 bài toán KINH ĐIỂN của Hóa học – Thầy Vũ Khắc Ngọc xem tiếp

Phương pháp giải nhanh Hóa Học

Tổng hợp những phương pháp giải nhanh Hóa Học hay do nhiều tác giả soạn thảo xem tiếp

Video bài giảng Kỹ thuật tạo hỗn hợp ảo để giải toán

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Kỹ thuật tạo hỗn hợp ảo để giải toán xem tiếp

Video bài giảng Kỹ thuật quy đổi để giải toán

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Kỹ thuật quy đổi để giải toán xem tiếp

Video bài giảng tuyệt chiêu 3 dòng

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng tuyệt chiêu 3 dòng xem tiếp

Chuyên đề 4A: Lý thuyết Polime – Vật liệu polime

(Thầy Trung Hiếu) Polime – Vật liệu polime xem tiếp

Chuyên đề 2B: Giải toán Cacbohidrat

Chuyên đề 2B –  Bài tập Cacbohidrat xem tiếp

Chuyên đề 2A: Lý thuyết Cacbohidrat

(Thầy Trung Hiếu) Lý thuyết Cacbohidrat xem tiếp

Chuyên đề 3B: Giải toán Amin – Amino Axit – Protit

(Thầy Trung Hiếu) Giải toán Amin – Amino Axit – Peptit xem tiếp