Category Archives: Chuyên đề Hoá 11

2 bài toán KINH ĐIỂN của Hóa học

2 bài toán KINH ĐIỂN của Hóa học – Thầy Vũ Khắc Ngọc xem tiếp

Tuyển tập bài giảng Hóa Học 11 – Thầy Trung Hiếu

Chọn bộ các bài giảng Hóa Học lớp 11 do thầy Trung Hiếu biên soạn xem chi tiết

Phương pháp giải nhanh Hóa Học

Tổng hợp những phương pháp giải nhanh Hóa Học hay do nhiều tác giả soạn thảo xem tiếp

Video bài giảng Kỹ thuật tạo hỗn hợp ảo để giải toán

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Kỹ thuật tạo hỗn hợp ảo để giải toán xem tiếp

Video bài giảng Kỹ thuật quy đổi để giải toán

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Kỹ thuật quy đổi để giải toán xem tiếp

Video bài giảng tuyệt chiêu 3 dòng

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng tuyệt chiêu 3 dòng xem tiếp

Chuyên đề 4: Đại cương hoá hữu cơ

Tổng hợp những tài liệu hay về Đại cương hoá hữu cơ do nhiều tác giả soạn thảo xem tiếp

Chuyên đề 8: Dẫn xuất halogen-Ancol-Phenol

Tổng hợp những tài liệu hay về Ancol – Phenol do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 2: Nitơ – Photpho

Tổng hợp những tài liệu hay về chương Nitơ – Photpho do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp