Category Archives: Chuyên đề Hóa 10

2 bài toán KINH ĐIỂN của Hóa học

2 bài toán KINH ĐIỂN của Hóa học – Thầy Vũ Khắc Ngọc xem tiếp

Advertisements

Chuyên đề 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tổng hợp những tài liệu hay về chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 6: Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

Tổng hợp những tài liệu hay về chương Liên kết hóa học do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 5: Nhóm Halogen

Tổng hợp những tài liệu hay về chương Nhóm Halogen do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 4: Phản ứng oxi hóa khử

Tổng hợp những tài liệu hay về chương Phản ứng oxy hóa khử do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 3: Liên kết hóa học

Tổng hợp những tài liệu hay về chương Liên kết hóa học do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Video bài giảng Kỹ thuật tạo hỗn hợp ảo để giải toán

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Kỹ thuật tạo hỗn hợp ảo để giải toán xem tiếp

Video bài giảng Kỹ thuật quy đổi để giải toán

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Kỹ thuật quy đổi để giải toán xem tiếp

Video bài giảng Oxit tác dụng với Axit Sunfuric

(Thầy Trung Hiếu) Video bài giảng Oxit tác dụng với Axit Sunfuric xem tiếp