Category Archives: Chuyên đề Lý 12

Chuyên đề 4: Dòng điện xoay chiều

Tổng hợp những tài liệu hay ôn thi đại học môn lý do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Advertisements

Chuyên đề 3: Sóng cơ học

Tổng hợp những tài liệu hay ôn thi đại học môn lý do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 2: Dao động cơ học

Tổng hợp những tài liệu hay ôn thi đại học môn lý do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề 1: Cơ học vật rắn

Tổng hợp những tài liệu hay ôn thi đại học môn lý do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Chuyên đề Sóng cơ

Tổng hợp những tài liệu hay ôn thi đại học môn lý do nhiều tác giả soạn thảo. xem tiếp

Lý thuyết và công thức chương I vật Lý 12

Tài liệu này được biên soạn bởi thầy Trần Đình Hùng – GV môn Vật Lý trường THPT Thanh Chương 3. Các kiến thức lý thuyết và công thức của chương I Vật lý 12 được thầy tổng hợp khá chi tiết trong cuốn tài liệu này. Hi vọng nó có thế giúp ích được cho các bạn. Xem tiếp

Lý thuyết và bài tập dao động cơ ôn thi Đại học

Tài liệu này bao gồm 2 phần: phần 1 là toàn bộ kiến thức lý thuyết ( công thức ) trọng tâm của chuyên đề dao động cơ. Những bạn nào còn chưa nắm vững nó có thể xem lại trong phần này. Sau khi lắm chắc rồi các bạn có thể dựa vào đó để giải các bài tập ở phần 2. Các bài tập này chủ yếu là lấy từ các đề thi CĐ – ĐH của những năm trước, có cả câu hỏi lý thuyết và bài tập tính toán. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích được cho các bạn … Xem tiếp