RecyclerView item onClick

RecyclerView item onClick
1. Create package name (listener) and create Class name (RecyclerItemClickListener) with content as below

public class RecyclerItemClickListener implements RecyclerView.OnItemTouchListener {
  private OnItemClickListener mListener;

  public interface OnItemClickListener {
    public void onItemClick(View view, int position);
  }

  GestureDetector mGestureDetector;

  public RecyclerItemClickListener(Context context, OnItemClickListener listener) {
    mListener = listener;
    mGestureDetector = new GestureDetector(context, new GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {
      @Override public boolean onSingleTapUp(MotionEvent e) {
        return true;
      }
    });
  }

  @Override public boolean onInterceptTouchEvent(RecyclerView view, MotionEvent e) {
    View childView = view.findChildViewUnder(e.getX(), e.getY());
    if (childView != null && mListener != null && mGestureDetector.onTouchEvent(e)) {
      mListener.onItemClick(childView, view.getChildPosition(childView));
      return true;
    }
    return false;
  }

  @Override public void onTouchEvent(RecyclerView view, MotionEvent motionEvent) { }

  @Override
  public void onRequestDisallowInterceptTouchEvent (boolean disallowIntercept){}
}

2. Call onclick function in yourActivity or yourFragment

yourRecyclerView.addOnItemTouchListener(new RecyclerItemClickListener(getActivity(), new RecyclerItemClickListener.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(View view, int position) {
        Do any thing ...
      }
    }));

Posted on Thứ Hai, 15 Tháng Tám, 2016, in Android, Lập Trình and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

💭 Comment:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: