How to change title of Activity in Android?

How to change title of Activity in Android? Xem tiếp

(Chính thức) Công bố phương án thi THPT Quốc gia năm 2017

(24h) Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, phương án năm 2017 giảm áp lực cho thí sinh, thời gian thi chỉ gói gọn trong 2 ngày trong tháng 6. Xem tiếp

RecyclerView item onClick

RecyclerView item onClick Xem tiếp

Tổng hợp video bài giảng môn Toán THPT theo chuyên đề

Tổng hợp video bài giảng môn Toán THPT theo chuyên đề xem tiếp

Send data from Activity to Fragment

Send data from Activity to Fragment Xem tiếp

Fix error avoid non-default constructors in fragments …

Fix error avoid non-default constructors in fragments use a default constructor plus fragment#setarguments Xem tiếp

Creating Custom Recyclerview Android

Creating Custom Recyclerview Android Xem tiếp

Creating Tabs Android – Icon Tabs

Creating Tabs Android – Icon Tabs Xem tiếp

Fix error dev/kvm is not found

Fix error dev/kvm is not found Xem tiếp